Ana Sayfa Tarih Felsefe 17 Mart 2020 706 Görüntüleme

NEVRUZ NE KÜRT’ÜN NE TÜRKÜN, SÜMERLERİN VE İNSANLARIN BAYRAMIDIR .

NEVRUZ NE KÜRT’ÜN NE TÜRKÜN, SÜMERLERİN VE İNSANLARIN BAYRAMIDIR .

Mezopatamya ortaasya iran afganistan arapcı suni islam anlayışı dışında olan tüm toplumlar kutluyor. Azeriler,kazaklar, özbekler, uygurlar, kırgızlar, kürtler, tacikler, arnavutlar, türkmenler, gürcüler, zazalar, kırımlılar, karakalpaklar, tatarlar, farslar,vs

EFSANESİ;
Türklerde Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi’ne dayandığına inanılır.
Aynı zamanda, Zerdüştlük le bağlantılıdır.  Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır.

NEDEN YASAK
Asıl yasak kürtlere karşı değil Osmanlının Türkleri Kürtleri etnik grupları pasifize etmek, kontrol etmek,Türklerin ve diğer etnik kökenlerin kendine öz kültürlerini yok edip suni islam anlayışına göre asimile şekilendirme amacıyla yapılmıştır.

Türklerin sosyal yapısı osmanlı için sürekli sorun oluşturuyordu.
Türkler Oğuş Uruğ Boy Budun ( Bodun) İl ( El) denilen sosyal yapıdan oluşur hepsi kendi içinde özerktiler ve bağımsızlıklarına düşkündüler.

inanç tarzları çaldıran savaşına kadar ahmet yesevi Hallaç-ı Mansur hacı Bayram Bektaşi gibi yunusların Mevlanaların geldiği tasavvuf sufilik Ahilik gibi tarzlara dayandığı için Osmanlı bu tekkelerin sık sık isyan potansiyeli taşıması üzerine kontrolu daha kolay olabilecek arabik bir tarza yönelmesiyle yasaklar başlamıştır.

Aynı alışkanlık Cumhuriyet döneminde de tüm halklara karşı sürdü. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra feodal sistemi korumak için direngenlik gösteren doğu bölgesi halkımız bu bayramı hala direngenliğin sembolü olarak siyasallaştırdılar.
Hacı Bektaş Velinin talebesi Sarı Saltuk 13. 14. yüzyıllarda Bektaşi tarafından balkanlara gönderilmiş Saltuk’un kültürümüzü o bölgeye yaymasıyla Arnavutlar ve Makedonyalılar tarafından da nevroz bayramı bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Sümerolog Muazzez ilmiye Çığ’a göre farklı farklı tüm mitlerin kökeni Sümerlere dayanıyordu.

Nevruz: Kutsal Evlilik

Nevruz bir Türk bayramı mıdır yoksa Kürt bayramı mıdır?” “Nevruz kimindir?”
Ülkemizde her yıl Nevruz yaklaşınca akla gelen ve bazılarının etnisitelerini tatmin uğruna saçmalayarak cevapladığı bu sorunun cevabı: Nevruz bir Sümer ritüelidir ve tüm toplumlara da Sümer’den yayılmıştır… Şöyle ki; Sümer’in en ünlü tanrısı Tammuz, bereket ve güneş tanrısıdır. En ünlü tanrıçası ise, bereket, toprak ve ay tanrısı olan İnanna’dır.

Sümer’deki inanışa göre, soğuk ve zor geçen kışın ardından baharın gelişiyle her yıl 21 Mart tarihinde Tammuz ve İnanna evlenir.

Bu evlilik kışın bitişini, topraktaki bereketlenmeyi simgeler ve her yıl bu tarihte kutlanır. 21 Mart aynı zamanda gündüz ve gecenin birbirine eşit olduğu tarihtir.

Güneş tanrısı Tammuz, gündüzü; ay tanrısı İnanna geceyi simgeler ve bu geceyle gündüzün kavuşmasıdır.
Tammuz ve İnanna’nın birleşmeleriyle dünyaya bolluk, bereket ve yeşillik gelirdi, hayvanlar yavrulardı. Evlilik, güneşle alakalı olduğundan ritüelde ateşin üstünden atlamakta vardır. (Ateş, güneşi simgeler.)

İlk defa M.Ö. 4000 yılında kutlanan bu evlilik, Mezopotamya ve Orta Asya’da Nevruz halini alıp zenginleştirilmiştir. Hristiyanların Paskalyası ve Hıdrellez’in kaynağı da bu kutsal evliliktir. Semitik toplumlardaki ‘cemre’ inancı da bu evlilikten gelir. Ve sonuçta nevroz bayramı ne kürtlerin ne türklerindir.

Bu bayram Sümerlerin, babillerin, mezopotamyanın ortaasyanın ve buralarda yaşayan tüm insanlarındır.
Nezroz sevgi bayramıdır. dilin dinin ırkın ne olursa olsun Doğayı hayvanı insanı sevmenin, insanın onuruna, hakkına saygı duymanın birlikte yaşamanın bayramıdır.  tammakale.com bdündar

51