Ana Sayfa Tarih Felsefe 20 Ocak 2020 684 Görüntüleme

PADİŞAH 1.AHMETİN KIZI AYŞE SULTANIN 6 YAŞINDA 40 BİN ALTIN KARŞILIĞI SATILMASI

PADİŞAH 1.AHMETİN KIZI AYŞE SULTANIN 6 YAŞINDA 40 BİN ALTIN KARŞILIĞI SATILMASI

1605 yılında I. Ahmet ve Kösem Sultan’ın ilk kiz çocuğu olarak doğdu ve bu hanım sultan, ilk nikâhı sadrazam Nasuh Paşa ile kıyıldığında 6 yaşında idi, bir yıl sonra, da düğünleri yapıldı.

Nasuh paşa ülkenin en zengin vezirlerindendi.

Daha Kuyucu Murad Paşa’nın sadareti zamanında, saraya bir mektup göndererek, eğer mührü hümayun kendisine tevdi edilirse Padişaha kırk bin altın takdim edeceğini bildirmişti.

Padişah, bu mektubu derhal Murad Paşa’ya yolladı.

Murad Paşa da nadir bir pişkinlikle Nasuh paşayı çağırtarak teklif ettiği parayı derhal tahsil eylemişti.

Bu hâdiseden dolayı Padişah Birinci Ahmed, Nasuh Paşa hakkında hiç bir kötü düşünceye kapılmamış olmalı ki, Murad Paşa ölür ölmez onu sadarete getirdi.

Arkasından Ayşe Sultan izdivacıyla taltif etti.

Fakat, Padişahların aşırı iltifatları daima tehlikeli olmuştur.

Nasuh Paşa’nın ikbali de ancak üç yıl sürdü.

18 Ekim 1614 günü, idam hükmünü infaza giden Bostancıbaşı, Sadrazamı Küçük Ayşe Sultan’la bir odada bulmuştu.

Küçük Ayşe Sultan’ı kaldırıp pencerenin içine oturttular ve gözü önünde paşayı boğdular. Gerçi, Hazine gibi Ayşe Sultan da Rüstem Paşa’dan sonra Osmanlı tarihinin en zengin vezirlerinden sayılan Nasuh Paşa’nın bir kısım servetine tevarüs etmiş, fakat gözü önünde işlenen bu cinayet, hayatı için fena bir başlangıç olmuştu.

KAYNAK: WİKİPEDİA

43