Ana Sayfa Bilim Teknoloji, Tarih Felsefe 23 Aralık 2019 814 Görüntüleme

İnsanlar niçin daha fazla Neandertal genine sahip değiller?

İnsanlar niçin daha fazla Neandertal genine sahip değiller?

Neandertaller ve modern insanlar binlerce yıl önce birbiriyle çiftleştiler, ancak evrimin, yakın akrabamıza ait genlerinin modern insan genomlarından arındırdığını yeni bir araştırmayla ortaya çıkarıldı.

Neandertaller , modern insanların en yakın akrabalarıydı. Önceki araştırmalar, Afrika’dan göç eden modern insanların on binlerce yıl önceNeandertallerle karşılaştıklarını ve birbirleriyle karıştıklarını ileri sürmüştü.

“Modern Avrupalıların ve Asyalıların atalarının, Neandertallerle çiftleştiğini biliyoruz ve sonuç olarak, bu insanların günümüzdeki torunları, genomlarında bir miktar Neandertal DNA’ya sahipler ” diyor Kaliforniya Üniversitesi’nde evrimsel biyolog olan çalışmanın baş yazarı Ivan Juriç.

2014’te yayınlanan bulgular , bu türden melezleşmelerin hibrid torunlarının, bu Neandertal genlerinden birçoğundan yararlanabileceğini önermektedir. Örneğin, Neandertal mutasyonları, modern Avrupa bağışıklık sistemlerinin iltihabı azalmasına yardımcı olmaktalar.

Bununla birlikte, günümüzde Neandertal genetik materyali, 2010’da yayınlanan Neandertal genomunun taslak dizilimine göre, Afrika dışındaki insan genomlarının yalnızca yüzde 1,5 ila 2,1’ini oluşturuyor.

Bu, zamanla bazı genetik materyallerin kaybolduğu anlamına geliyor. Juric ve arkadaşları, evrimsel temizliğin neden gerçekleştiğini daha iyi anlamak için, modern insan genomunda Neanderthal DNA’sının nerede olduğunu araştırdılar.

“Modern insanlar ve Neandertallerin yavruları, zararlı alelleri olan zararlı genetik varyantlara sahip olan Neandertal DNA bölümlerine sahip olsaydı çocuk sahibi olma ihtimalleri azalır ve bu şekilde Neanderthal bölümlerini gelecek kuşaklara daha az aktarırlardı. “diyor Juric.

Bu yolla, doğal seleksiyonla evrim mekanizması, zararlı alelleri içeren Neanderthal kesimlerinin zamanla, popülasyonlardan, zararlı varyantları içermeyen Neanderthal kesimlerinden daha hızlı çıkartılmasını garanti eder.
Önceki araştırmalar, genler arasındaki nispeten inaktif bölgelere kıyasla, genlere yakın bölgelerde daha az Neandertal DNA’sı bulunduğunu bulmuştu. Juric, doğal seleksiyonun bu genlerin Neandertal varyantlarını yok ettiği görüşündedir.

Juric ve meslektaşları doğal seleksiyonun Neandertal DNA’sının bulunduğu bölgelerin ve modern insan genleri arasındaki uzaklığa etkilerini taklit eden bir bilgisayar modeli geliştirdiler. Neandertaller ile modern insanlar arasındaki melezleşme ile modern insan genomunda bulunan Neandertal DNA’sının miktarı ve yerleri arasındaki zaman farkı göz önüne alındığında, bulgular, Neandertallerin ve modern insanların çiftleşmesinin ardından modern insan genomuna giren birçok Neanderthal gen varyantlarının “zayıf şekilde zararlı” – yani “doğal seleksiyonla yavaş yavaş kaldırılıyor” olduklarını gösteriyor.

Araştırmacılar, çok hafif negatif gen varyantlarının veya alellerinin, Neandertaller’de varlığını sürdürdüklerini ileri sürdüler çünkü, Neandertaller, modern insanlara göre çok daha küçük nüfusa sahipti. Bununla birlikte, bu gen varyantları modern insanlara girdiğinde, modern insanların daha büyük popülasyonları – ve dolayısıyla daha büyük gen havuzları – bu zararlı alelleri yok etmekte daha başarılıydı.

Juric, “Neandertaller Avrupa’da daha büyük nüfusa ulaşsaydı ya da modern insan nüfusu yavaşlasayd, bugün bazılarımızın genomunda muhtemelen daha fazla Neandertal kökenli gen olacaktı” diyor.

Gelecekteki araştırmalar, modern insanın, soyu tükenmiş akrabalarından hangi genetik varyantın modern insan genomlarının dışında bırakıldığını araştırabilir. Juric, “Neanderthal allellerinin hangilerinin aleyhte seçilime uğradığını bilmek isterim. İlgili genler hakkında daha fazla bilgi bir kez öğrenildiğinde, bu genlerin ne yaptığını ve modern insanlarda hangi özelliklerle ilişkili olduklarını sorabiliriz, o zaman, modern insan-Neandertal hibridlerinin özellikleriyle ilgili bazı tahminlerde bulunabiliriz.”
Bilim insanları, bulgularını PLOS Genetics dergisinde sundular.

43