Ana Sayfa Eğitim, Politika Sosyal 10 Eylül 2019 106 Görüntüleme

“Türkiye eğitime az para harcıyor”

“Türkiye eğitime az para harcıyor”

Her ne kadar siyasiler Türkiye’nin eğitime çok büyük bütçeler ayırdığını söylese de diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde eğitime ayrılan bütçe cılız kalıyor. OECD 2019 yılı eğitim raporuna göre her bir öğrenci için eğitim harcamasında Türkiye, Meksika ve Kolombiya’dan sonra OECD ülkeleri arasında sondan üçüncü oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2019 yılı eğitim raporu, Türkiye’de, her bir öğrenci için eğitime harcanan paranın, OECD ortalamasından iki misli daha az olduğunu ortaya koydu.

Türkiye bu sıralamada Meksika ve Kolombiya’dan sonra 3. gelirken, Lüksemburg, ABD ve Avusturya ise eğitime en fazla yatırım yapan ülkeler olarak kayıtlara geçti. Rapora göre Türkiye’de ilkokuldan, yüksek okula kadar her bir öğrenci için yapılan harcama OECD ortalamasına göre çok gerilerde kalıyor.

Türkiye’de, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranla eğitime verilen katkı 2010 yılından bu yana yüzde 24 artış gösterdi. Bu artışın önemli bir kısmı ise yüksek öğrenime ayrıldı.

Ancak eğitime ayrılan bütçede yaşanan bu artış bile Türkiye’yi OECD sıralamasında yukarılara taşımadı, zira diğer ülkeler eğtime ayırdıkları bütçeleri daha fazla artırdılar.

Öğrenci başına en fazla harcayan Lüksemburg

Türkiye’de ilk öğrenimden yüksek öğrenime kadar yapılan harcama GSYİH’nın yüzde 5.4’üne tekabül ediyor. Bu verilere çerçevesinde Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar her bir öğrenci için eğitim kurumlarına 5 bin 633 dolar harcanırken, OECD ülkelerinde ortalama oran bunun iki misli, yani 10 bin 502 dolar civarında.

Eğitime kişi başına harcamada, Meksika 3 bin 632 dolar, Kolombiya 3 bin 661 dolar ile Türkiye’nin hemen önünde yer alırken, en fazla harcama yapan ülkelerde Lüksemburg 21 bin 470 dolar ile ilk, ABD 16 bin 987 dolar ile ikinci, Avusturya ise 15 bin 806 dolar ile 3. sırada yer aldı.

Üniversiteli işsiz sayısı artıyor

OECD raporuna göre Türkiye’de son 10 yılda yüksek öğrenim veren okullara kayıt yaptıranlar iki misli artarken, yüksek eğitim diplomalı genç yetişkinler için istihdama katılım oranı son 10 yılda yüzde 6 puan geriledi.

Bu dönemde yüksek eğitim almayıp, istihdama katılanların oranında ise iyileşme gözlendi. Lise mezunu yetişkin gençlerde istihdam oranı ise 5 puan artış gösterdi.

Türkiye’de OECD ülkelerine kıyasla yüksek öğrenime katılım oranı da düşük. Türkiye’de 25 ila 34 yaş grubu gençlerin sadece yüzde 33’ü yüksek öğrenimini bitirirken, bu oran yüzde 44 olan OECD ortalamasının 11 puan altında. OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslandığında, Türkiye’de üniversite bitirip, istihdam edilen genç yetişkinlerin oranı (yüzde 66), OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslandığında en alt seviyede.

41