Ana Sayfa Politika Sosyal 17 Ağustos 2019 199 Görüntüleme

“Murat Dağı için destek çağrısı”

“Murat Dağı için destek çağrısı”

 “Murat Dağı’nda yapılmak istenen altın işletmeciliğine karşı açılan davada 19 Ağustos’ta yapılacak bilirkişi keşfi öncesi, Uşak Çevre Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura Eskişehirlileri Murat Dağı için desteğe çağırdı. ” Murat Dağı için destek çağrısı

Yazdır Akcura, Eskişehir Çevre Derneği’nde düzenlediği basın toplantısında Kütahya ve Uşak arasında sınır oluşturan Murat Dağı’nın 2300 metre yüksekliği ve kapladığı 500 kilometrelik alan ile Ege Bölgesi’nin iklim ve yağış rejimini belirlediğine dikkat çekti. Aynı zamanda volkanik bir dağ olan Murat Dağı’nın farklı yağış rejimlerine sahip olduğu için yer altı su zengini olduğunu ifade eden Akcura, “Murat Dağı, Ağrı Dağı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük su rezervine sahiptir. Anadolu coğrafyasının yer altı su kaynaklarının yüzde 40’ını Murat Dağı barındırır. Nitekim Gediz, Porsuk ve Banaz çayları bu dağdan doğar. Menderes ve Sakarya nehirleri bu dağdaki yer altı su kaynaklarından beslenir” dedi.

-ÖLÜMLE EŞ DEĞER BİR FELAKET-

Murat Dağı’nda yapılmak istenen madencilik faaliyetlerinin ekosisteme onarımı mümkün olmayan hasarlar vereceğine vurgu yapan Akcura, “Bugün en önemli risk Anadolu Export A.Ş. adlı Şirketin Kütahya – Gediz Karaağaç Mevkiinde altın ve gümüş madeni açıp işletmek için hazırladığı ÇED dosyası 8 Mayıs 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi. Şirket ÇED raporunda bu sahada açık ocak dinamitle patlatma ve siyanür liçi yöntemi kullanacağını açıkça belirtmiştir.

İlk etapta yapacakları alan 235 hektardır ve 10 yıl içinde 1000 hektara çıkarılacağını söylemişlerdir. Söz konusu alan tamamen ormandır. Ve değerli madenler yerin 460 metre altında başlamaktadır. Süreç içerisinde altın ve gümüşün çıkarılması için yerkürenin 1 kilometre altına inilecektir. Bu patlatmalar Murat Dağı 1’inci dereceden deprem bölgesi olduğu için fay hatlarını çaresiz harekete geçirecektir.

Buda söz konusu nehir ve çayları besleyen suyun kaybolmasına neden olacaktır. Bu da başta Eskişehir olmak üzere tüm Ege bölgesinde susuzluk kuraklık ve ölümle eşdeğer bir felaket demektir. 10 milyon insanın ölüm fermanıdır.

Bu zarar ekosisteme olan zarar ile kalmayıp sadece Kütahya ve Eskişehir İli değil aşağıda belirtildiği üzere Ankara, Adapazarı, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir İllerinin de içme – kullanım ve tarımsal sularını da zehirleyecektir.

Murat Dağından çıkan su kaynakları Porsuk, Gediz, Banaz Çayları şehirlerin içme suyu, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Burada yapılacak çalışmalarda atık toplama havuzlarında biriktirilen siyanürlü suyun gerek buharlaşma veya gerekse yer altı sularına sızma yoluyla tüm temiz su kaynaklarını ve doğayı zehirleyecektir” ifadelerini kullandı.

41